SC(N)Kelam`s Tiara og
IC Akerrs Masterpice

Kull Født:25/9-2019

Kull ventes uke 44

GIC(N)Kelam`s Vixen og GIC Yves Saint-Laurent Angel Felis*CZ vente kull

IC Akerrs Masterpiece

GIC Yves Saint-Laurent Angel Felis*CZ