(N)Kelam`s Guccie Girl

SC(N)Kelams`s Yoshi JW DVM DSM

Nr. 3 hannkatt på Årets katt kategori 3

SW SC(N)Kelam`s Victoria

Scandinavian Winner 2017 SC(N)Kelam`s Victoria

SW SC(N)Kelam`s Victoria

SW 2017 Fellesbilde av alle vinnerene