IC(N)Kelam`s Yoshi JW vår nye avlshann

(N)Kelam`s Yoshi ble beste klubbkatt totalt begge dager TERAK 2016

(N)Kelam`s Yoshi ble Junior winner i Karlstad 2016